FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY

Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásunkban az alábbi tevékenységeket végezzük egyéni vállalkozók és cégek részére:
 • Előzetes, időszakos és záró munkaköri alkalmassági vizsgálatok elvégzése
 • Az új munkavállalók tájékoztatása egészségügyi és munka-higiénés kérdésekről, higiénés szemle végzése
 • Foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek kivizsgálása
 • A munkavégzés és a munkakörnyezet egészségkárosító hatásainak, kockázatainak vizsgálata
 • Kockázatértékelés készítése
 • Hivatásos jogosítványok,lőfegyverviseléséhez szükséges orvosi alkalmassági vizsgálatok
 • Egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadás,hallásvizsgálatok elvégzése,egyéni zajvédők készítése
 • Számítógépes munkahelyek véleményezése
 • Közreműködés a munkahelyi veszélyforrások feltárásában
 • Közreműködés a foglalkozás-egészségügyi, fiziológiai, ergonómiai, higiénés feladatok megoldásában
 • Egészségügyi dokumentáció készítése a munkavállalókról
 • Az elsősegélynyújtó tanfolyamok Hivatásos jogosítványok,lőfegyverviseléséhez szükséges orvosi alkalmassági vizsgálatok
   
Diagnosztikai vizsgálatok
 • EKG
 • Laborvizsgálatok
 • Számítógépes légzésfunkciós vizsgálatok

 

ORVOSOK 

Dr. Bánki Magdolna 

tel: +36 30 928 8588
email:
cortimed@gmail.com

Rendelési idő (Gyula)
Kedd 07:00 – 10:00
Csütörtök 07:00 – 10:00


Rendelési idő (Balatonfüred)
Péntek 13:00 – 14:00